Herbacé : adj.

Qui a l'aspect, qui est de la nature de l'herbe.

8.jpg